Премини към основното съдържание

Ползване на чужди езици


ПОЛЗВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
  Общо - бр. Ползващи най-малко един чужд език Неползващи чужди езици
брой % брой %
Общо 3 381 922 1 616 893 47.9 1 765 029 52.1
По пол
Мъже 1 698 457 762 495 45.0 935 962 55.0
Жени 1 683 465 854 398 50.9 829 067 49.1
По възраст
25 - 34 662 421 421 977 63.8 240 444 36.2
35 - 44 888 571 431 519 48.9 457 052 51.1
45 - 54 995 403 440 231 44.3 555 172 55.7
55 - 64 835 527 323 165 38.7 512 362 61.3
По образование
Основно и по-ниско образование 508 414 143 470 28.4 364 944 71.6
Средно образование 1 858 722 701 132 37.8 1 157 590 62.2
Висше образование 1 014 785 772 291 76.1 242 494 23.9
По местоживеене
В градовете 2 510 155 1 279 302 51.0 1 230 853 49.0
В селата 871 767 337 590 38.9 534 177 61.1
14.09.2023