Премини към основното съдържание

Лица, които никога не са използвали интернет

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.9.xls

ЛИЦА, КОИТО НИКОГА НЕ СА ИЗПОЛЗВАЛИ ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
Статистически райони 2021
Общо 17.0
Северозападен 21.8
Северен централен 17.6
Североизточен 16.8
Югоизточен 19.2
Югозападен 13.8
Южен централен 17.8
10.12.2021