Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата през 2018 година

Публикувано на: 07.12.2018 - 11:00

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 72.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област