Премини към основното съдържание

Използване на ИКТ от домакинствата и предприятията, 2008 г.

Публикувано на: 23.01.2009 - 11:00

Данните от изследването за използването на ИКТ и е-търговия в предприятията сочат, че през 2008 г. се запазва тенденцията на растеж и все по-широко приложение на ИКТ в предприятията в Република България.

Прессъобщение