Премини към основното съдържание

Вътрешни превози на ТАТ по групи товари и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_2.1.1.5.xls

ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО ГРУПИ ТОВАРИ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Групи 2023
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
1 9 092.2 725.5 6 992.8 854.6 16 085.0 1 580.1
2 60.2 9.1 1 292.2 208.5 1 352.4 217.6
3 28 200.5 616.1 17 918.5 699.9 46 119.0 1 316.0
4 4 638.5 680.0 2 953.3 632.4 7 591.8 1 312.4
5 46.3 2.3 61.4 20.0 115.8 22.3
6 443.2 25.8 1 221.3 206.1 1 664.5 231.9
7 2 285.3 282.7 12 926.3 344.0 15 211.6 626.7
8 826.6 139.5 908.8 175.9 1 735.4 315.4
9 11 241.1 429.4 8 753.4 1 076.8 19 994.5 1 506.2
10 2 995.1 249.8 1 600.0 203.3 4 595.1 453.1
11 1 239.2 226.1 546.6 92.4 1 785.8 318.5
12 131.9 13.3 1 121.5 301.6 1 253.4 314.9
13 77.0 16.6 826.2 179.5 903.2 196.1
14 7 271.6 266.0 3 340.5 117.2 10 612.1 383.2
15 97.1 14.6 195.7 36.3 292.8 50.9
16 252.6 18.3 709.4 155.1 962.0 173.4
17 487.7 8.6 31.2 8.5 518.9 17.1
18 1 723.3 315.8 1 620.2 405.1 3 343.5 720.9
19 282.6 5.9 1 299.1 38.7 1 581.7 44.6
20 365.3 10.1 343.9 83.4 709.2 93.5
Oбщо 71 757.3 4 055.5 64 670.4 5 839.3 136 427.7 9 894.8
Празен пробег - км   202 154.3   203 236.8   405 391.2
15.03.2024