Премини към основното съдържание

Дейност на нефинансовите предприятия за 2020 година (предварителни данни)

Публикувано на: 31.08.2021 - 11:00

По предварителни данни в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили общо 410 785 нефинансови предприятия, като заетите лица в тях са били 2 092 062. Тези предприятия са произвели продукция за 189 813 млн. лв. и са отчели положителен финансов резултат от 19 499 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област