Премини към основното съдържание

Дейност на нефинансовите предприятия за 2018 година (предварителни данни)

Публикувано на: 30.08.2019 - 11:00

По предварителни данни в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 413 162 нефинансови предприятия, като заетите лица в тях са били 2 207 549. Тези предприятия са произвели продукция за 180 626 млн. лв. и са отчели положителен финансов резултат от 17 035 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област