Премини към основното съдържание

Международни превози на ТАТ по страна на разтоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_2.1.1.3.xls

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО СТРАНА НА РАЗТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Страна на разтоварване 2022
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Европейски съюз 730.1 415.8 5 769.5 5 790.0 6 499.6 6 205.8
Австрия - - 83.4 113.4 83.4 113.4
Белгия - - 64.7 132.7 64.7 132.7
Германия 49.8 104.6 744.9 1 170.2 794.7 1 274.8
Гърция 618 280.0 2 383.2 1 498.0 3 001.2 1 778
Дания - - 20.9 47.3 20.9 47.3
Испания - - 72.9 173.4 72.9 173.4
Италия 8.5 12.1 472.0 724.4 480.5 736.5
Литва - - 18.7 38.1 18.7 38.1
Нидерландия - - 250.8 648.1 250.8 648.1
Полша - - 43.5 68.1 43.5 68.1
Румъния 53.8 19.1 822.0 360.6 875.8 379.7
Словакия - - 90.4 133.9 90.4 133.9
Словения - - 76.2 74.7 76.2 74.7
Унгария - - 452.8 298.9 452.8 298.9
Франция - - 65.4 162.8 65.4 162.8
Хърватска - - 65.7 85.9 65.7 85.9
Чешка Република - - 42.0 59.5 42.0 59.5
Централна и Източна Европа - - 321.5 154.5 321.5 154.5
Албания - - 38.5 34.7 38.5 34.7
Република Северна Македония - - 18.4 6.7 18.4 6.7
Босна и Херцеговина - - 138.2 29.3 138.2 29.3
Сърбия - - 126.4 83.8 126.4 83.8
Близък изток и Турция - - 461.0 316.8 461 316.8
Турция - - 461.0 316.8 461.0 316.8
Други страни 15.2 30.3 371.6 768.4 386.8 798.7
Беларус 15.2 30.3 15.5 30.9 30.7 61.2
Руска Федерация - - 34.0 59.8 34.0 59.8
Молдова - - 28.7 18.7 28.7 18.7
Украйна - - 40.9 25.9 40.9 25.9
Великобритания - - 237.4 600.1 237.4 600.1
Грузия - - 15.1 33.0 15.1 33.0
Всичко 745.3 446.1 6 923.6 7 029.7 7 668.9 7 475.8
15.03.2023