Премини към основното съдържание

Международни превози на ТАТ по страна на разтоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_2.1.1.3.xls

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО СТРАНА НА РАЗТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Страна на разтоварване 2023
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Европейски съюз 446.6 202.8 5 411.0 5 507.8 5 857.6 5 710.6
Австрия 6.9 8.9 373.1 503.5 380 512.4
Белгия - - 4.7 11.0 4.7 11.0
Германия 20.2 44.6 538.5 1 117.2 558.7 1 161.8
Гърция 239.5 85.2 1 883.1 932.9 2 122.6 1 018.1
Дания - - 35.2 65.6 35.2 65.6
Естония - - 6.6 16.2 6.6 16.2
Испания - - 24.5 70.1 24.5 70.1
Италия 4.8 4.4 613.2 899.4 618 903.8
Кипър - - 14.2 20.2 14.2 20.2
Люксембург - - 8.7 19.4 8.7 19.4
Нидерландия - - 155.7 409.0 155.7 409.0
Литва - - 10.6 24.8 10.6 24.8
Полша - - 104.6 175.7 104.6 175.7
Румъния 166.2 45.8 850.3 326 1 016.5 371.8
Словакия - - 47.0 55.1 47.0 55.1
Словения - - 27.7 37.7 27.7 37.7
Унгария - - 337.5 327.1 337.5 327.1
Финландия 7.6 9.9 - - 7.6 9.9
Франция 1.4 4 33.7 86.5 35.1 90.5
Хърватска - - 60.1 58.1 60.1 58.1
Чешка Република - - 266.0 323.6 266.0 323.6
Швеция - - 16.0 28.7 16.0 28.7
Централна и Източна Европа 37.1 9.7 607.9 237.1 645 246.8
Албания - - 16.7 12.4 16.7 12.4
Република Северна Македония - - 311.9 92.7 311.9 92.7
Сърбия 37.1 9.7 279.3 132 316.4 141.7
Близък изток и Турция 17.7 4.5 398.1 221.1 415.8 225.6
Турция 17.7 4.5 398.1 221.1 415.8 225.6
Други страни - - 57.5 99.6 57.5 99.6
Беларус - - 2.3 5.6 2.3 5.6
Грузия - - 16.0 34.8 16.0 34.8
Армения - - 3.5 7.6 3.5 7.6
Великобритания - - 9.5 19.2 9.5 19.2
Сан Марино - - 10.4 18.9 10.4 18.9
Казахстан - - 1.8 4.6 1.8 4.6
Молдова - - 14.0 8.9 14.0 8.9
Всичко 501.4 217 6 474.5 6 065.6 6 975.9 6 282.6
15.03.2024