Премини към основното съдържание

Международни превози на ТАТ по страна на натоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_2.1.1.4.xls

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО СТРАНА НА НАТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Страна на натоварване 2023
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Европейски съюз 291.7 161.2 5 182.2 5 164.7 5 473.9 5 325.9
Австрия - - 224.8 326.5 224.8 326.5
Белгия - - 25.1 57.5 25.1 57.5
Германия 17.6 33.7 513.5 983.9 531.1 1 017.6
Гърция 245.4 86.0 2 431.0 1 446.3 2 676.4 1 532.3
Дания - - 19.6 44.9 19.6 44.9
Италия 3.7 9.1 414.9 574.8 418.6 583.9
Нидерландия 5.2 12.3 41.6 100.4 46.8 112.7
Полша 10.4 16.6 151.6 216.1 162.0 232.7
Румъния 9.4 3.5 532.7 278.6 542.1 282.1
Словакия - - 18.7 23.7 18.7 23.7
Словения - - 26.2 30.5 26.2 30.5
Унгария - - 495.0 494.5 495.0 494.5
Финландия - - 3.1 8.7 3.1 8.7
Франция - - 178.6 432.3 178.6 432.3
Хърватска - - 28.8 24.7 28.8 24.7
Чешка Република - - 61.0 81.4 61.0 81.4
Швеция - - 16.0 39.9 16.0 39.9
Централна и Източна Европа - - 122.6 74.4 122.6 74.4
Република Северна Македония - - 18.0 15.6 18.0 15.6
Албания - - 25.0 14.7 25.0 14.7
Сърбия - - 79.6 44.1 79.6 44.1
Близък изток и Турция 607.0 204.9 740.4 426.3 1 347.4 631.2
Турция 607.0 204.9 740.4 426.3 1 347.4 631.2
Други страни 5.0 11.4 30.3 83.4 35.3 94.8
Норвегия - - 3.6 11.3 3.6 11.3
Великобритания - - 26.7 72.1 26.7 72.1
Швейцария 5.0 11.4 - - 5.0 11.4
Всичко 903.7 377.5 6 075.5 5 748.8 6 979.2 6 126.3
15.03.2024