Премини към основното съдържание

Превозени товари по вид на пътуванията, по вид на превоза и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_2.1.1.1.xls

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ ОТ ТАТ ПО ВИД НА ПЪТУВАНИЯТА, ПО ВИД НА ПРЕВОЗА И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Вид на пътуванията /
вид на превоза
2022
Тип на превоза
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
х. тона млн.тонкм Средно превозно разстояние х. тона млн.тонкм Средно превозно разстояние х. тона млн.тонкм Средно превозно разстояние
Пътувания с товар                  
вътрешни превози 74 474.1 3 655.2 49.1 56 245.8 5 162.2 91.8 130 719.9 8 817.4 67.5
международни превози1 1 588.0 784.1 493.8 28 320.5 25 532.1 901.5 29 908.5 26 316.2 879.9
Общо 76 062.1 4 439.3 58.4 84 566.3 30 694.3 363.0 160 628.4 35 133.6 218.7
Пътувания без товар   хил.км.     хил.км.     хил.км.  
вътрешен транспорт   190 309.3     202 356.6     392 665.9  
международен транспорт   18 600.8     191 217.1     209 817.9  
Общо   208 910.1     393 573.7     602 483.8  

1 включително транзитните превози, каботажа и кръстосаната търговия
15.03.2023