Премини към основното съдържание

Дейност на нефинансовите предприятия за 2019 година (предварителни данни)

Публикувано на: 31.08.2020 - 11:00

По предварителни данни в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 418 616 нефинансови предприятия, като заетите лица в тях са били 2 211 342. Тези предприятия са произвели продукция за 194 504 млн. лв. и са отчели положителен финансов резултат от 19 259 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област