Премини към основното съдържание

Деца в детските ясли към 31.12. по пол, статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_5.3.xls

ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ1 КЪМ 31.12.2021 Г. ПО ПОЛ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо Момчета Момичета
Общо 29 724 15 347 14 377
Северозападен 2 933 1 495 1 438
Видин 211 108 103
Враца 730 365 365
Ловеч 437 238 199
Монтана 376 195 181
Плевен 1 179 589 590
Северен централен 2 692 1 411 1 281
Велико Търново 836 432 404
Габрово 466 245 221
Разград 324 165 159
Русе 808 439 369
Силистра 258 130 128
Североизточен 3 992 2 100 1 892
Варна 2 303 1 234 1 069
Добрич 592 314 278
Търговище 329 179 150
Шумен 768 373 395
Югоизточен 4 162 2 200 1 962
Бургас 1 531 814 717
Сливен 551 286 265
Стара Загора 1 585 835 750
Ямбол 495 265 230
Югозападен 11 041 5 613 5 428
Благоевград 1 554 789 765
Кюстендил 323 141 182
Перник 420 226 194
София 994 528 466
София (столица) 7 750 3 929 3 821
Южен централен 4 904 2 528 2 376
Кърджали 410 200 210
Пазарджик 576 303 273
Пловдив 2 878 1 480 1 398
Смолян 253 129 124
Хасково 787 416 371

1 Вкл. деца в яслените групи в детски градини.
04.05.2022