Премини към основното съдържание

Мъртвораждания по причини

Динамичен ред: Zdr_6.2.1_SmrPr.xls

МЪРТВОРАЖДАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Причини за мъртвораждането, МКБ - Х ревизия Брой На 1 000 живородени
Общо мъртвораждания 321 5.67
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 312 5.51
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 9 0.16
28.06.2023