Премини към основното съдържание

Мъртвораждания по причини

Динамичен ред: Zdr_6.2.1_SmrPr.xls

МЪРТВОРАЖДАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Причини за мъртвораждането, МКБ - Х ревизия Брой На 1 000
живородени
Общо мъртвораждания 354 5.99
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 335 5.67
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 19 0.32
25.06.2021