Премини към основното съдържание

Мъртвораждания по причини

Динамичен ред: Zdr_6.2.1_SmrPr.xls

МЪРТВОРАЖДАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Причини за мъртвораждането, МКБ - Х ревизия Брой На 1 000 живородени
Общо мъртвораждания 391 6.66
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 373 6.36
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 18 0.31
28.06.2022