Премини към основното съдържание

Проекти

Проект „Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“

сряда, 2 март 2016 - 15:20
Националният статистически институт започна работа по проект „Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е с продължителност 18 месеца (декември 2015 - май 2017 г.) и общата му стойност е 750 979 лева.

Успешно приключи проект „Регионална бизнес демография - 2015”

петък, 12 февруари 2016 - 11:50
Националният статистически институт успешно приключи работата по проект „Регионална бизнес демография - 2015” по Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 2015.CE.16.BAT.054.

В изпълнение на подписания договор между НСИ и Главна дирекция „Регионална и градоустройствена политика” (DG REGIO) към ЕК НСИ подготви регионални данни за бизнес демография на предприятията за следните референтни години: 2011, 2012 и 2013.

Проект „Статистика на фамилния бизнес”

понеделник, 1 февруари 2016 - 09:10
През февруари 2016 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Статистика на фамилния бизнес” съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 692654 от 18.12.2015 година.

Възложител на проекта е Европейската изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME). Проектът ще бъде изпълнен в рамките на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и МСП, 2014 - 2020, приета с Регламент (ЕС) № 1287/2013 на ЕП на Съвета от 11 декември 2013 г., или по-известна като програма COSME.

Успешно стартира вторият туининг проект с Държавния статистически комитет на Република Азербайджан

четвъртък, 28 януари 2016 - 12:20
На 27 януари 2016 г. в гр. Баку, Република Азербайджан, се проведе стартиращата среща по туининг проект AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти, по който Националният статистически институт е младши партньор от държава - членка на ЕС.

Старт на втория туининг проект с Държавния статистически комитет на Република Азербайджан

сряда, 27 януари 2016 - 09:05
На 27 януари 2016 г. в гр. Баку, Република Азербайджан, ще се проведе стартиращата среща по туининг проект AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“, по който Националният статистически институт е младши партньор като държава - членка на ЕС.
 

Проект „Изследване на информационното общество през 2016 година”

сряда, 20 януари 2016 - 10:30
Националният статистически институт започна работа по проект на тема „Изследване на информационното общество през 2016 година” в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 06163.2015.001-2015.568, който включва провеждането на две наблюдения - „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата” и „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии и е-търговия в предприятията”.
 

Проект „Свързване на микроданни от структурната бизнес статистика с други бизнес статистики”

четвъртък, 14 януари 2016 - 10:40
НСИ започна работа по проект на тема „Свързване на микроданни от структурната бизнес статистика с други бизнес статистики” в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 03121.2015.001-2015.190.
 
Основните цели на проекта са:
  • Развитие и разширяване на връзките между микроданни от структурната бизнес статистика с други бизнес статистики;

Проект „ESS.VIP ESBRs 2015 - Внедряване на оперативно съвместими бизнес регистри”

вторник, 12 януари 2016 - 10:05
Националният статистически институт стартира работата по проект „ESS.VIP ESBRs 2015 - Внедряване на оперативно съвместими бизнес регистри” съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11172.2015.002-2015.505.

Евростат и партньорите от Европейската статистическа система (ЕСС) работят по развитието на националните статистически бизнес регистри в обхвата на ESS VIP проект „Европейска система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs)”.

Заключителен семинар на тема „Обвързване на статистически и геопространствени данни - Статистика на здравеопазването“

петък, 8 януари 2016 - 18:05
На 8 януари 2016 г. в Националния статистически институт се проведе заключителен семинар по проект, разработен по Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 08143.2013.004-2013.439, на тема „Обвързване на статистически и геопространствени данни - Статистика на здравеопазването“. На семинара бяха представени целите и резултатите от извършените дейности и бяха дискутирани необходимостта от детайлна геопространствена информация за управление и анализи в здравеопазването и сътрудничеството между институциите.

Основните цели на проекта са: