Премини към основното съдържание

Проекти

НСИ - домакин на обучение на млади статистици от Република Азербайджан

понеделник, 5 декември 2016 - 11:20
Националният статистически институт е домакин на обучение на 12 млади статистици от Република Азербайджан, организирано съвместно с Центъра за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство - София. Обучението се реализира в рамките на действащата Спогодба за двустранно сътрудничество в областта на статистиката между Националния статистически институт на Република България и Държавния статистически комитет на Република Азербайджан.

НСИ обучава статистици от Република Азербайджан в областта на статистиката на хората с увреждания по туининг проект

понеделник, 17 октомври 2016 - 17:40
Националният статистически институт е домакин на четвъртото посещение с цел обучение на експерти от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“. Обучението е по Компонент 4 „Статистика на хората с увреждания“ на проекта и e с продължителност пет дни (17 - 21 октомври 2016 година). Мисията е на тема „Европейско изследване на здравето и социалната интеграция“.

Проект „Наблюдение на работната сила - допълнителен модул през 2017 г. за самостоятелна заетост“

вторник, 30 август 2016 - 17:00
Националният статистически институт започна работа по проект „Наблюдение на работната сила - допълнителен модул през 2017 г. за самостоятелна заетост“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07131.2016.001-2016.300.

ESSnet проект за Big Data „Пилотни проекти за Big Data - I”

вторник, 30 август 2016 - 11:32

В рамките на ESSnet проект за Big Data „Пилотни проекти за Big Data - I” Националният статистически институт започва работа по „извличане“ (web-scraping) на публична информация от уеб-сайтовете на българските фирми, които извършват електронна търговия и присъстват активно в социалните медии.

НСИ стартира работата по проект „Установяване на процеса на производството на новия показател „индекс на производството в услугите“ - внедряване в краткосрочната бизнес статистика”

вторник, 2 август 2016 - 14:45
През август 2016 г. Националният статистически институт стартира работата по проект „Установяване на процеса на производството на новия показател „индекс на производството в услугите“ - внедряване в краткосрочната бизнес статистика (КБС)” съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 06131.2016.001-2016.218.
 
Планираните дейности, които ще бъдат изпълнени, за постигане на крайните цели по този проект са:

  НСИ обучава статистици от Република Азербайджан в областта на статистиката на туризма по туининг проект

  понеделник, 4 юли 2016 - 14:07
  Националният статистически институт е домакин на трето посещение с цел обучение в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“. Обучението е в областта на статистиката на туризма и е с продължителност 5 дни (4 - 8 юли 2016 година). Мисията е на тема „Най-добри международни практики и подобрение на статистиката на туризма“.

  Среща на екипите за управление на туининг проект с Азербайджан - възможност за обмяна на опит и споделяне на добри практики

  вторник, 28 юни 2016 - 11:15
  В периода 27 юни - 1 юли 2016 г. Националният статистически институт е домакин на втората среща с цел обучение в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“.

  Експерти от НСИ обучават статистици от Република Азербайджан по туининг проект

  понеделник, 6 юни 2016 - 15:20
  В рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“, по който Националният статистически институт е младши партньор от държава - членка на ЕС, се провежда първото посещение с цел обучение на служители от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан.

  НСИ стартира работата по проект с дейности „Статистика на цените - методологични и практически подобрения и усъвършенствания“ и „Показатели за продажбите на жилища - най-малко с тримесечна периодичност“

  четвъртък, 2 юни 2016 - 14:29
  През юни 2016 г. Националният статистически институт стартира работата по проект с дейности „Статистика на цените - методологични и практически подобрения и усъвършенствания“ и „Показатели за продажбите на жилища - най-малко с тримесечна периодичност“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 04151.2015.004-2015.620.
   
  В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на следните цели:
  • Използване на сканирани данни за регистриране на цените на битовата електроника и/или на дрехи и обувки;

  ESSnet проект за Big Data: „Пилотни проекти за Big Data - I” (SGA-I)

  сряда, 11 май 2016 - 16:46
  През май 2016 г. Националният статистически институт стартира работата по ESSnet проект за Big Data: „Пилотни проекти за Big Data - I” съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11104.2015.007-2016.085.