Премини към основното съдържание

Проект „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“

Публикувано на: 09.05.2017 - 11:25
Националният статистически институт от 31 януари 2017 г. работи по проект „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

Главната цел на проекта е да се приведат информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO/IEC 27001:2013 „Системи за управление на сигурността на информацията“, чрез осигуряване на сървърна инфраструктура, инфраструктура за съхранение на данни, софтуер за създаване и управление на резервни копия и мрежови компоненти.

Общата стойност на проекта е 1 566 401.43 лв., от които 1 331 441.22 лв. европейско и 234 960.21 лв. национално съфинансиране.
Срокът за изпълнение е 18 месеца.
 
В резултат на проекта НСИ ще получи нова информационна инфраструктура в съответствие с изискванията на Евростат и стандарт БДС ISO/IEC 27001:2013 и ще увеличи капацитета и възможностите на държавния хибриден частен облак.
Ще се подобри информационната и киберсигурност, и ще се гарантира конфиденциалност и интегритет на информационните активи на НСИ, защита на личните данни и управлението на инфраструктурата. Ще бъде осигурен интегритет и комплексно използване на събираните данни от различни държавни институции.