Премини към основното съдържание

НСИ - домакин на обучение на млади статистици от Република Азербайджан

Публикувано на: 05.12.2016 - 11:20
Националният статистически институт е домакин на обучение на 12 млади статистици от Република Азербайджан, организирано съвместно с Центъра за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство - София. Обучението се реализира в рамките на действащата Спогодба за двустранно сътрудничество в областта на статистиката между Националния статистически институт на Република България и Държавния статистически комитет на Република Азербайджан.

Обучителният курс „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“ ще се проведе в периода 5 - 14 декември 2016 г. в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч. Целите на курса са азербайджанските експерти да се запознаят с основните понятия на статистическата теория, както и с организацията на определени емпирични изследвания в съответствие с европейските стандарти в областта на статистиката. Теоретичната част на обучението ще бъде концентрирана върху:

- Същност и видове статистически изследвания
- Извадкови изследвания - същност, основни характеристики и видове.

По време на обучението участниците ще се запознаят с практическите аспекти на провежданите в България статистически изследвания в областта на демографската,  макроикономическата и бизнес статистиката, както и с някои нови методи за събиране на данни, в това число т.нар. Big Data. 

Обучението е последното от поредицата събития през 2016 г., свързани с непрекъснато развиващите се отношения между Националния статистически институт и Държавния статистически комитет на Република Азербайджан - изпълнение на дейности по съвместния туининг проект, посещение на председателя в София, подписване на втори съвместен план за действие в рамките на двустранното сътрудничество.