Премини към основното съдържание

ESSnet проект за Big Data: „Пилотни проекти за Big Data - II” (SGA-II)

Публикувано на: 17.02.2017 - 11:00
През януари 2017 г. Националният статистически институт стартира работата по ESSnet проект за Big Data: „Пилотни проекти за Big Data - II” съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11104.2016.010-2016.756.

Основната цел на проекта е да подготви Европейската статистическа система (ЕСС) за интегриране на източници на „големи данни“ в процеса на производство на официална статистика. Проектът е организиран в различни работни пакети по видове източници на Big Data. Специфичните цели на работните пакети са свързани с анализиране на получените резултати от източниците на Big data; разработване на методология за използването на Big data в статистическата практика и измерване на качеството на събраните данни; идентифициране, дефиниране и внедряване на ИТ инфраструктура за обработка и съхранение на Big data; правни въпроси, свързани с достъпа и използването на източниците на Big data в рамките на ЕСС; обмен на информация между официалната статистическа система и научната общност.

Проектът е с продължителност 17 месеца и НСИ е активна страна партньор в работен пакет 2 „Извличане на информация от интернет за характеристики на предприятията (web scraping),  работен пакет 8 „Методология и качество“ и работен пакет 9 „Разпространение и популяризиране на резултатите от проекта“.

В рамките на проекта през 2018 г. в София отново ще се състои заключителен семинар, на който НСИ ще бъде домакин.