Премини към основното съдържание

Проект „Статистика на фамилния бизнес в България“ - основни резултати за 2015 година

Публикувано на: 27.03.2017 - 11:20
Фамилният бизнес е значителна част от съществуващите европейски компании и играе съществена роля по отношение на силата и динамиката на европейската икономика. В Европа все още няма достатъчно информация относно ролята и икономическото значение на фамилния бизнес.

През 2016 г. Националният статистически институт на Р България работи по изпълнението на дейността „Статистика на фамилния бизнес“, субсидирана от Европейската изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME). В резултат бяха събрани и анализирани данни за фамилния бизнес в България за референтната 2015 година.

Този доклад е част от проект "Статистика за семейния бизнес", финансиран по програмата COSME на Европейския съюз (2014-2020 г.).

Съдържанието на този доклад представя само възгледите на автора и е негова единствена отговорност; Не може да се счита, че отразява възгледите на Европейската комисия и / или на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия или на друг орган на Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не поемат никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа.