Премини към основното съдържание

Проект „Стъпки към прилагане на определението на статистическите единици в бизнес статистиката и профилиране”

Публикувано на: 03.04.2017 - 11:17
Националният статистически институт стартира работата по проект „Стъпки към прилагане на определението на статистическите единици в бизнес статистиката и профилиране” съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия
№ 11172.2016.005-2016.665.

Дейността цели подобряване на качеството на информацията за големите многонационални групи предприятия и техните съставни статистически единици както в националните статистически бизнес регистри, така и в Еврогруп регистъра на Евростат.

НСИ ще участва в дейностите по европейско профилиране като държава на глобалния център по вземане на решения и партнираща страна при чуждите групи за референтната 2016 година. В рамките на проекта ще бъдат валидирани данни в Еврогруп регистъра (EGR) чрез използване на интерактивния модул EGR IM.

Проектът е с продължителност 11 месеца и ще приключи в края на февруари 2018 година.