Премини към основното съдържание

Крайни потребителски разходи на домакинствата

Динамичен ред: ECP_3.2.xls

Индекси на равнища на цени: 2019-2021
EС 27_2020=100
Крайни потребителски разходи на домакинствата
Страни 2019 2020* 2021*
ЕС-27_2020 100.0 100.0 100.0
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE,ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT) 105.8 106.1 105.9
Австрия 113.3 111.8 110.8
Белгия 114.9 113.4 113.1
България 53.6 54.9 55.6
Германия 107.1 106.9 107.8
Гърция 86.9 88.3 87.8
Дания 143.5 142.7 143.1
Естония 84.9 84.5 86.9
Ирландия 136.4 141.9 143.8
Испания 96.0 97.8 97.4
Италия 101.7 101.4 100.6
Кипър 91.4 90.6 90.6
Латвия 77.9 78.5 79.9
Литва 68.0 69.9 71.8
Люксембург 132.1 137.1 136.4
Малта 86.5 88.6 87.7
Нидерландия 117.1 115.9 116.1
Полша 59.9 59.3 60.0
Португалия 87.9 90.2 89.8
Румъния 55.5 55.4 54.9
Словакия 86.1 88.6 89.7
Словения 86.9 87.4 88.0
Унгария 67.4 66.2 68.3
Финландия 126.3 126.4 126.7
Франция 113.5 112.9 112.0
Хърватия 71.3 70.6 71.4
Чехия 75.1 76.3 79.1
Швеция 123.2 125.0 129.7
Обединено кралство 121.0 121.1 .
Исландия 161.9 143.3 151.7
Норвегия 144.7 136.1 144.7
Швейцария 165.0 171.6 167.0
Албания 58.3 59.4 60.3
Босна и Херцеговина 54.8 56.2 55.6
Република Северна Македония 49.8 51.1 49.6
Сърбия 56.5 58.6 59.6
Турция 47.3 45.0 40.9
Черна гора 57.1 59.9 58.7

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2022.
* предварителни данни
. липсват данни
15.12.2022