Премини към основното съдържание

Равнища на потребителски цени за 2022 година

Публикувано на: 21.06.2023 - 16:00

Равнищата на цените варират в широки граници в държавите от ЕС.

Най-високи нива на цените са отчетени в Ирландия (146% от средното за ЕС), Дания (145%) и Люксембург (137%). Най-ниско е равнището на цените в Румъния (58%), България (59%) и Полша (62%).

Прессъобщение