Премини към основното съдържание

Фактическо индивидуално потребление на човек от населението за 2023 година в ЕС

Публикувано на: 20.06.2024 - 15:00

През 2023 г. фактическото индивидуално потребление (ФИП) на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира между държавите - членки на ЕС, от 70 до 138% от средното равнище в EС-27. За България нивото е 27% под средното равнище за ЕС, според експресните оценки за 2023 г.

БВП на човек от населението варира от 64 до 239% от средното равнище за ЕС. През 2023 г. БВП на човек от населението в България е 36% под средното ниво за ЕС-27.

Прессъобщение