Премини към основното съдържание

Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност в държавите от ЕС - първи оценки за 2017 година

Публикувано на: 20.06.2018 - 11:00

Голяма е вариацията на потреблението на човек от населението в стандарти на покупателната способност в държавите от ЕС. БВП на човек от населението варира от 49 до 253% от средното за ЕС.

Прессъобщение