Премини към основното съдържание

Регионален БВП на човек от населението в ЕС през 2013 година

Публикувано на: 22.05.2015 - 16:25

Това прессъобщение за първи път представя регионалния БВП въз основа на методологията на ЕСИС 2010 (ESA 2010) и програмата за разпространение на данните. Всички въведени от септември 2014 г. промени в методологията на национално равнище са приложени и на регионално ниво. По-нататък данни за регионалния БВП ще се публикуват веднъж годишно.

През 2013 г. регионалният БВП на човек от населението в стандарт на покупателната способност (СПС) спрямо средното равнище в ЕС-28 варира от 27% във френския задморски департамент Майот до 325% във Вътрешен Лондон в Обединеното кралство.
 
Прессъобщение