Премини към основното съдържание

Резултати от Програмата за международни сравнения през 2017 г.

Публикувано на: 21.05.2020 - 15:36

Китай, САЩ и ЕС са най-големите икономики в света.

През 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз (ЕС) с 27 държави членки представлява 16.0% от световния БВП, изразен в стандарти на покупателната способност (СПС). Китай и САЩ са двете най-големи икономики с дялове съответно 16.4 и 16.3%.

Прессъобщение