Премини към основното съдържание

Регионален БВП на човек от населението в ЕС през 2015 година

Публикувано на: 31.03.2017 - 14:30

През 2015 г. регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, варира от близо 30% от средния за Европейския съюз (ЕС) в Северозападния район в България до 580% във Вътрешен Лондон - запад в Обединеното кралство.

Тази информация е взета от  данните, публикувани от Евростат - статистическата служба на Европейския съюз.

Прессъобщение