Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2021 година

петък, 13 август 2021 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2021 г. се повишава с 10.4% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 20.4%, а на продукцията от животновъдството намалява с 1.9%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 8.1%, като в растениевъдството те се увеличават със 17.1%, а в животновъдството е регистриран спад от 3.0%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2021 г. е по-висок с 9.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и със 7.7% спрямо 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия на България с трети страни през периода януари - юни 2021 година (предварителни данни)

четвъртък, 12 август 2021 - 11:00

През периода януари - юни 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 14.4% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 10 580.7 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 24.2% и е на стойност 13 970.7 млн. лева.

През периода януари - юни 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 31 996.5 млн. лв., което е с 20.8% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 35 606.4 млн. лв. и нараства с 24.8%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - май 2021 година (предварителни данни)

четвъртък, 12 август 2021 - 11:00

През периода януари - май 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23.4% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 17 616.9 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 25.0% и достига 17 879.5 млн. лева.

През май 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 31.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 363.2 млн. лв., а вносът нараства с 50.4% и е на стойност 3 682.7 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през юни 2021 година

вторник, 10 август 2021 - 11:00

По предварителни данни през юни 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.1% в сравнение с май 2021 година.

През юни 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.7% спрямо съответния месец на 2020 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2021 година

вторник, 10 август 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.5% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 22.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през юни 2021 година

вторник, 10 август 2021 - 11:00

По предварителни данни през юни 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% над равнището от предходния месец. През юни 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 4.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през юни 2021 година

вторник, 10 август 2021 - 11:00

През юни 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 572 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 110.9 хил., а на леглата - 244.7 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2021 г., е 1 646.7 хиляди.

Приходите от нощувки през юни 2021 г. достигат 82.5 млн. лв., като 41.6 млн. лв. са от чужди граждани, а 40.9 млн. лв. - от български граждани.

Прессъобщение
Статистическа област

Наблюдение на потребителите, юли 2021 година

петък, 6 август 2021 - 11:00

През юли 2021 г. общият показател на доверие на потребителите се увеличава с 3.5 пункта спрямо нивото си от април. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.1 и 4.7 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

петък, 6 август 2021 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2021 г. е 838, а новопостроените жилища в тях са 4 058. Спрямо второто тримесечие на 2020 г. сградите са с 81 повече, или с 10.7%, а жилищата в тях нарастват с 678, или с 20.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2021 година

сряда, 4 август 2021 - 11:00

През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 745 жилищни сгради с 9 952 жилища, на 26 административни сгради/офиси и на 1 214 други сгради. Започнал е строежът на 1 410 жилищни сгради с 5 993 жилища в тях, на 21 административни сгради/офиси и на 642 други сгради.

Прессъобщение