Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през август 2021 година

вторник, 28 септември 2021 - 11:50

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2021 година

вторник, 21 септември 2021 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2021 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.7% спрямо второто тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2021 година

сряда, 15 септември 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за август 2021 г. спрямо юли 2021 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%.

Прессъобщение

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - юли 2021 година (предварителни данни)

вторник, 14 септември 2021 - 11:00

През периода януари - юли 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава със 17.3% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 12 708.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 25.1% и е на стойност 16 481.7 млн. лева.

През периода януари - юли 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 37 971.9 млн. лв., което е с 21.1% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 42 024.7 млн. лв. и нараства с 25.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2021 година (предварителни данни)

вторник, 14 септември 2021 - 11:00

През периода януари - юни 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 24.4% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 21 426.2 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 25.1% и достига 21 601.5 млн. лева.

През юни 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 28.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 800.8 млн. лв., а вносът нараства с 26.1% и е на стойност 3 750.3 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България през 2020 година - окончателни данни

вторник, 14 септември 2021 - 11:00

През 2020 г. от България са изнесени стоки на стойност 54 779.3 млн. лв., или с 6.3% по- малко спрямо 2019 година. Внесените стоки (по цени CIF) през 2020 г. са за 60 127.1 млн. лв., което е с 8.9% по-малко в сравнение с предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през юли 2021 година

петък, 10 септември 2021 - 11:00

По предварителни данни през юли 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.3% в сравнение с юни 2021 година.

През юли 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 8.3% спрямо съответния месец на 2020 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2021 година

петък, 10 септември 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през юли 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.0% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 20.2% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през юли 2021 година

петък, 10 септември 2021 - 11:00

По предварителни данни през юли 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.9% под равнището от предходния месец. През юли 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 0.8%.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през юли 2021 година

петък, 10 септември 2021 - 11:00

През юли 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 3 058 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 126.5 хил., а на леглата - 282.8 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2021 г., е 4 250.5 хиляди.

Приходите от нощувки през юли 2021 г. достигат 263.5 млн. лв., като 161.6 млн. лв. са от чужди граждани, а 101.9 млн. лв. - от български граждани.

Прессъобщение
Статистическа област