Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Производителност на труда, заети лица и отработено време за третото тримесечие на 2021 година

вторник, 7 декември 2021 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2021 г. БВП на един зает се увеличава реално с 1.9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2021 година

вторник, 30 ноември 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през октомври 2021 г. се увеличава с 3.8% в сравнение с предходния месец и с 24.1% спрямо октомври 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2021 г. нараства с 4.5% спрямо предходния месец и с 25.2% спрямо октомври 2020 година.

Прессъобщение

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през октомври 2021 година

понеделник, 29 ноември 2021 - 11:30

През ноември 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Стопанска конюнктура през ноември 2021 година

понеделник, 29 ноември 2021 - 11:00

През ноември 2021 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.2 пункта в сравнение с октомврийското си равнище в резултат на влошения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2021 година

понеделник, 29 ноември 2021 - 11:00

През октомври 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 519.7 хил., или с 5.4% над регистрираните през октомври 2020 година.

През октомври 2021 г. посещенията на чужденци в България са 567.6 хил., или с 35.4% повече в сравнение с октомври 2020 година, като транзитните преминавания са 53.3% (302.4 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, септември 2021 година

понеделник, 29 ноември 2021 - 11:00

През септември 2021 г. спрямо август 2021 г. нараства производството на: твърди горива - с 10.6%, и електроенергия - с 3.9%. Същевременно намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 18.2%, безоловен бензин - с 13.7%, и дизелово гориво - с 12.8%. Производството на природен газ остава без изменение.

През септември 2021 г. спрямо август 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 8.7%, и природен газ - с 5.1%. Същевременно намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 14.6%, безоловен бензин - с 9.8%, дизелово гориво - с 8.4%, и електроенергия - с 12.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през октомври 2021 година

петък, 26 ноември 2021 - 17:45

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2021 г. по видове транспорт (предварителни данни)

петък, 26 ноември 2021 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2020 г. се увеличават както превозените товари, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт.

През третото тримесечие на 2021 г. е отчетен спад спрямо същия период на предходната година при превозените пътници (с 2.5%) и при извършената работа (с 1.3%) от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт).

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в услугите през третото тримесечие на 2021 година

сряда, 24 ноември 2021 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 2.2% спрямо второто тримесечие на 2021 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 4.3%.

Прессъобщение
Статистическа област

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

понеделник, 22 ноември 2021 - 11:00

През третото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 1 327.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 95.5%, са пътували само в страната, 4.0% - само в чужбина, а 0.5% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Прессъобщение
Статистическа област