Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2021 година (експресни оценки)

вторник, 16 ноември 2021 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 0.4% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през третото тримесечие на 2021 година

вторник, 16 ноември 2021 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. е 1 938 лв. и спрямо същия период на 2020 г. се повишава с 10.5%. 

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. е 1 808 лв. и се увеличава с 15.2% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

През третото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя спрямо същото тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение

Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2021 година

понеделник, 15 ноември 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г. е 101.8%, т.е. месечната инфлация е 1.8%.

Прессъобщение

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2021 година

понеделник, 15 ноември 2021 - 11:00

През третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е 4.6%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 74.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените в селското стопанство за третото тримесечие на 2021 година

понеделник, 15 ноември 2021 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2021 г. се повишава с 19.8% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 23.2%, а на продукцията от животновъдството - с 1.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 15.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 18.2%, а в животновъдството - с 1.4%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2021 г. е по-висок с 14.0% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 12.8% спрямо 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2021 година

петък, 12 ноември 2021 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2021 г. намаляват с 1.0% спрямо края на юни 2021 г. и достигат 2.28 милиона.

През третото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 0.3% спрямо второто тримесечие на 2021 г. и достига 1 520 лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - септември 2021 година (предварителни данни)

петък, 12 ноември 2021 - 11:00

През периода януари - септември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.3% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 16 727.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 27.2% и е на стойност 21 685.0 млн. лева.

През периода януари - септември 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 49 468.9 млн. лв., което е с 22.4% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 54 871.9 млн. лв. и нараства с 26.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - август 2021 година (предварителни данни)

петък, 12 ноември 2021 - 11:00

През периода януари - август 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23.5% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 28 795.7 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 25.0% и достига 29 026.7 млн. лева.

През август 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 26.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 537.5 млн. лв., а вносът нараства с 23.0% и е на стойност 3 475.0 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през септември 2021 година

сряда, 10 ноември 2021 - 11:00

През септември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 612 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 114.1 хил., а на леглата - 255.6 хиляди. В сравнение със септември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.9%, а броят на леглата в тях - с 12.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2021 г., е 2 023.7 хил., или с 13.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през септември 2021 г. се увеличават с 35.1% в сравнение със септември 2020 г. и достигат 119.1 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на строителната продукция през септември 2021 година

сряда, 10 ноември 2021 - 11:00

По предварителни данни през септември 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, запазва равнището си от предходния месец. През септември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1.0%.

Прессъобщение
Статистическа област