Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през май 2021 година

вторник, 29 юни 2021 - 11:00

През май 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 332.0 хиляди.

През май 2021 г. посещенията на чужденци в България са 365.6 хил., като транзитните преминавания са 58.6% (214.3 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, април 2021 година

вторник, 29 юни 2021 - 11:00

През април 2021 г. спрямо март 2021 г. намалява производството на твърди горива - с 8.1%, пропан-бутанови смеси - с 28.6%, безоловен бензин - с 45.1%, дизелово гориво - с 32.7%, и  електроенергия - с 9.4%. Производството на природен газ остава без изменение.

През април 2021 г. спрямо март 2021 г. нарастват доставките на безоловен бензин - с 40.0%, и дизелово гориво - с 31.5%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 8.7%, пропан-бутанови смеси - с 8.1%, природен газ - с 22.0%, и електроенергия - с 14.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през май 2021 година

петък, 25 юни 2021 - 17:10

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през май 2021 година

петък, 25 юни 2021 - 14:46

През юни 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Издателска дейност през 2020 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

петък, 25 юни 2021 - 11:00

В България през 2020 г. са издадени:

  • 10 769 книги и брошури с годишен тираж 5 893 хиляди;
  • 209 вестника с годишен тираж 123 287 хиляди;
  • 519 списания и бюлетини с годишен тираж 8 416 хиляди;
  • 101 периодични сборника с годишен тираж 17 хиляди.
Прессъобщение
Статистическа област

Равнища на потребителски цени за 2020 година

вторник, 22 юни 2021 - 17:25

Равнищата на цените варират в широки граници в държавите от ЕС.

Най-голяма е разликата при групите „Ресторанти и хотели“ и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2021 година

вторник, 22 юни 2021 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2021 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.9% спрямо първото тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през 2020 година

вторник, 22 юни 2021 - 11:00

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 042 лв. за един декар, а средната цена на рентата - 46 лв. на един декар. Спрямо предходната година цената на сделките с ниви намалява с 1.0%, а на платената рента - с 6.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2020 година

четвъртък, 17 юни 2021 - 11:00

Към 31.12.2020 г. в страната функционират 342 заведения за болнична помощ с 54 216 легла, от които 320 болници с 51 991 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 098 с 1 296 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 149 с 1 935 легла.

В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 717 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 312, като 6 454 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 676, от  които  29 160 медицински  сестри и  3 251 акушерки.

Прессъобщение
Статистическа област