Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Стопанска конюнктура през юни 2022 година

сряда, 29 юни 2022 - 11:00

През юни 2022 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 пункта спрямо предходния месец като подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, април 2022 година

сряда, 29 юни 2022 - 11:00

През април 2022 г. спрямо март 2022 г. намалява производството на: твърди горива - с 27.8%,  безоловен бензин - с 14.8%, дизелово гориво - с 19.1%, и електроенергия - с 19.9%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През април 2022 г. спрямо март 2022 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси с 6.3%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 27.8%, безоловен бензин - с 41.5%, дизелово гориво - с 26.4%, природен газ - с 42.3%, и електроенергия - с 22.6%.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през май 2022 година

вторник, 28 юни 2022 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2022 г. са 729.4 хил., или със 119.7% над регистрираните през май 2021 година.

През май 2022 г. посещенията на чужденци в България са 803.3 хил., или със 119.7% повече в сравнение с май 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.4% (300.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Издателска дейност през 2021 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

понеделник, 27 юни 2022 - 11:00

В България през 2021 г. са издадени:

  • 11 700 книги и брошури с годишен тираж 4 990 хиляди;
  • 201 вестника с годишен тираж 119 588 хиляди;
  • 494 списания и бюлетини с годишен тираж 7 086 хиляди;
  • 120 периодични сборника с годишен тираж 19 хиляди.
Прессъобщение
Статистическа област

Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2022 година

сряда, 22 юни 2022 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2022 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.7% спрямо първото тримесечие на 2021 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през 2021 година

сряда, 22 юни 2022 - 11:00

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 192 лв. за един декар, а средната цена на рентата - 55 лв. на един декар. Спрямо предходната година цената на сделките с ниви се увеличава с 14.4%, а на платената рента - с 20.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Равнища на потребителски цени за 2021 година

вторник, 21 юни 2022 - 16:40

Равнищата на цените варират в широки граници в държавите от ЕС.

Най-голяма е разликата при групите „Ресторанти и хотели“ и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“.

Прессъобщение
Статистическа област

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2021 година

петък, 17 юни 2022 - 11:00

Към 31.12.2021 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 54 491 легла, от които 319 болници с 52 246 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 133 с 1 285 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 151 с 1 939 легла.

В края на 2021 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 604 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 499, като 6 585 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 451, от  които 28 816 медицински сестри и 3 264 акушерки.

Прессъобщение
Статистическа област