Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2021 година

вторник, 15 февруари 2022 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 2 037 лв. и нараства с 12.8% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 1 885 лв. и се увеличава с 12.1% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение

Индекси на цените в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2021 година

вторник, 15 февруари 2022 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2021 г. се повишава с 24.4% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 28.5%, а на продукцията от животновъдството - с 5.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 31.8%, като в растениевъдството те се увеличават с 37.7%, а в животновъдството - с 4.1%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2021 г. е по-висок с 26.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 24.9% спрямо 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 година

понеделник, 14 февруари 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 0.7% спрямо края на септември 2021 г. и достигат 2.27 милиона.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 6.1% спрямо третото тримесечие на 2021 г. и достига 1 612 лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през 2021 година (предварителни данни)

четвъртък, 10 февруари 2022 - 11:00

През 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 19.6% в сравнение с 2020 г. и е в размер на 22 648.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 29.0% и е на стойност 30 369.7 млн. лева.

През 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за  67 933.5 млн. лв., което е с 24.0% повече в сравнение с предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 76 684.4 млн. лв. и нараства с 27.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2021 година (предварителни данни)

четвъртък, 10 февруари 2022 - 11:00

През периода януари - ноември 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 24.9% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 41 391.1 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 25.3% и достига 41 837.4 млн. лева.

През ноември 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 32.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 384.3 млн. лв., а вносът нараства с 27.4% и е на стойност 4 519.2 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през декември 2021 година

четвъртък, 10 февруари 2022 - 11:00

През декември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 806 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 52.8 хил., а на леглата - 107.3 хиляди. В сравнение с декември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава със 17.4%, а броят на леглата в тях - с 16.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2021 г., е 616.1 хил., или със 127.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през декември 2021 г. достигат 40.8 млн. лв., като 28.1 млн. лв. са от български граждани, а 12.7 млн. лв. - от чужди граждани.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през декември 2021 година

четвъртък, 10 февруари 2022 - 11:00

По предварителни данни през декември 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.7% в сравнение с ноември 2021 година.

През декември 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 14.3% спрямо съответния месец на 2020 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през декември 2021 година

четвъртък, 10 февруари 2022 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през декември 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.0% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 9.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през декември 2021 година

четвъртък, 10 февруари 2022 - 11:00

По предварителни данни през декември 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец. През декември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

понеделник, 7 февруари 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 1 329, а новопостроените жилища в тях са 6 430. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. сградите са с 401 повече, или с 43.2%, а жилищата в тях нарастват с 2 121, или с 49.2%.

Прессъобщение
Статистическа област