Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Инфлация и индекси на потребителските цени за май 2022 година

сряда, 15 юни 2022 - 11:00

Индексът на потребителските цени за май 2022 г. спрямо април 2022 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%.

Прессъобщение

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - април 2022 година (предварителни данни)

понеделник, 13 юни 2022 - 11:00

През периода януари - април 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 27.5% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 9 224.7 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 58.3% и е на стойност 14 385.0 млн. лева.

През периода януари - април 2022 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 28 781.3 млн. лв., което е с 33.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 32 678.7 млн. лв. и нараства с 40.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - март 2022 година (предварителни данни)

понеделник, 13 юни 2022 - 11:00

През периода януари - март 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 36.9% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 14 203.8 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 31.0% и достига 13 842.0 млн. лева.

През март 2022 г. износът за ЕС се увеличава с 49.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 598.9 млн. лв., а вносът нараства с 32.4% и е на стойност 5 292.8 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през април 2022 година

петък, 10 юни 2022 - 11:00

През април 2022 г. в страната са функционирали 1 991 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 63.6 хил., а на леглата - 135.4 хиляди. В сравнение с април 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 15.0%, а броят на леглата в тях - с 30.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2022 г., е 887.7 хил., или със 114.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през април 2022 г. достигат 55.9 млн. лв., като 34.6 млн. лв. са от български граждани, а 21.3 млн. лв. - от чужди граждани.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през април 2022 година

петък, 10 юни 2022 - 11:00

По предварителни данни през април 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.4% в сравнение с март 2022 година.

През април 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 16.9% спрямо съответния месец на 2021 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2022 година

петък, 10 юни 2022 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през април 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 0.8% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 5.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през април 2022 година

петък, 10 юни 2022 - 11:00

По предварителни данни през април 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% под равнището от предходния месец. През април 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 2.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

сряда, 8 юни 2022 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват ръст от 4.0% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на 2021 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Производителност на труда, заети лица и отработено време за първото тримесечие на 2022 година

сряда, 8 юни 2022 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. БВП на един зает се увеличава реално с 3.3% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Стопанска конюнктура през май 2022 година

понеделник, 30 май 2022 - 11:00

През май 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.7 пункта в сравнение с април в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Прессъобщение
Статистическа област