Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2021 година

понеделник, 29 ноември 2021 - 11:00

През октомври 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 519.7 хил., или с 5.4% над регистрираните през октомври 2020 година.

През октомври 2021 г. посещенията на чужденци в България са 567.6 хил., или с 35.4% повече в сравнение с октомври 2020 година, като транзитните преминавания са 53.3% (302.4 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, септември 2021 година

понеделник, 29 ноември 2021 - 11:00

През септември 2021 г. спрямо август 2021 г. нараства производството на: твърди горива - с 10.6%, и електроенергия - с 3.9%. Същевременно намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 18.2%, безоловен бензин - с 13.7%, и дизелово гориво - с 12.8%. Производството на природен газ остава без изменение.

През септември 2021 г. спрямо август 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 8.7%, и природен газ - с 5.1%. Същевременно намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 14.6%, безоловен бензин - с 9.8%, дизелово гориво - с 8.4%, и електроенергия - с 12.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през октомври 2021 година

петък, 26 ноември 2021 - 17:45

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2021 г. по видове транспорт (предварителни данни)

петък, 26 ноември 2021 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2020 г. се увеличават както превозените товари, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт.

През третото тримесечие на 2021 г. е отчетен спад спрямо същия период на предходната година при превозените пътници (с 2.5%) и при извършената работа (с 1.3%) от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт).

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в услугите през третото тримесечие на 2021 година

сряда, 24 ноември 2021 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 2.2% спрямо второто тримесечие на 2021 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 4.3%.

Прессъобщение
Статистическа област

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

понеделник, 22 ноември 2021 - 11:00

През третото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 1 327.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 95.5%, са пътували само в страната, 4.0% - само в чужбина, а 0.5% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2021 година (експресни оценки)

вторник, 16 ноември 2021 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 0.4% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през третото тримесечие на 2021 година

вторник, 16 ноември 2021 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. е 1 938 лв. и спрямо същия период на 2020 г. се повишава с 10.5%. 

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. е 1 808 лв. и се увеличава с 15.2% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

През третото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя спрямо същото тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение

Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2021 година

понеделник, 15 ноември 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г. е 101.8%, т.е. месечната инфлация е 1.8%.

Прессъобщение

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2021 година

понеделник, 15 ноември 2021 - 11:00

През третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е 4.6%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 74.5%.

Прессъобщение
Статистическа област