Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на промишленото производство през януари 2022 година

четвъртък, 10 март 2022 - 11:00

По предварителни данни през януари 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1.9% в сравнение с декември 2021 година.

През януари 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 16.5% спрямо съответния месец на 2021 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през януари 2022 година

четвъртък, 10 март 2022 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през януари 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.0% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 11.1% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през януари 2022 година

четвъртък, 10 март 2022 - 11:00

По предварителни данни през януари 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.7 % под равнището от предходния месец. През януари 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 2.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2021 г. и през 2021 година (предварителни данни)

вторник, 8 март 2022 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват ръст от 4.7% през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Производителност на труда, заети лица и отработено време през 2021 година (предварителни данни)

вторник, 8 март 2022 - 11:00

По предварителни данни за 2021 г. БВП на един зает се увеличава реално с 4.0% в сравнение с предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2021 година

вторник, 8 март 2022 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП на един зает се увеличава реално с 4.3%  в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, декември 2021 година

вторник, 1 март 2022 - 11:00

През декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. нараства производството на електроенергия - с 13.5% до 5 013 ГВтч. Производството на нефтопродукти постепенно се възстановява след проведения през предходните месеци планов ремонт на производствени инсталации, но все още запазва ниски нива в сравнение с обичайните: пропан-бутанови смеси - 1 хил. т, безоловен бензин - 51 хил. т, и дизелово гориво - 172 хил. тона. Производството на твърди горива и природен газ остава без изменение (табл. 1 от приложението).

През декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 0.6%, дизелово гориво - с 30.6%, природен газ - с 30.0%, и електроенергия - с 16.8%. Същевременно намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 5.0%, и безоловен бензин - с 44.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Стопанска конюнктура през февруари 2022 година

понеделник, 28 февруари 2022 - 11:00

През февруари 2022 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството е регистрирано понижение.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2022 година

понеделник, 28 февруари 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през януари 2022 г. се увеличава с 3.2% в сравнение с предходния месец и с 32.6% спрямо януари 2021 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2022 г. нараства с 3.4% спрямо предходния месец и с 42.0% спрямо януари 2021 година.

Прессъобщение

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2022 година

понеделник, 28 февруари 2022 - 11:00

През януари 2022 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 470.2 хил., или с 54.8% над регистрираните през януари 2021 година.

През януари 2022 г. посещенията на чужденци в България са 445.0 хил., или с 84.1% повече в сравнение с януари 2021 г., като транзитните преминавания са 49.0% (218.3 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

Прессъобщение
Статистическа област