Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2021 година

четвъртък, 30 септември 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през август 2021 г. се увеличава с 3.0% в сравнение с предходния месец и със 17.9% спрямо август 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2021 г. нараства с 4.2% спрямо предходния месец и със 17.2% спрямо август 2020 година.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през септември 2021 година

сряда, 29 септември 2021 - 11:00

През септември 2021 г. общият показател на бизнес климата спада с 2.4 пункта в сравнение с август. Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през август 2021 година

сряда, 29 септември 2021 - 11:00

През август 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 626.6 хиляди. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2021 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 41.1%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.5%, и със служебна цел - 18.4%.

През август 2021 г. посещенията на чужденци в България са 1 537.6 хил., като транзитните преминавания са 40.7% (626.1 хил.) от всички посещения на чужденци в страната. През август 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели - 47.6%, с цел почивка и екскурзия - 45.1%, и със служебна цел - 7.3%.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, юли 2021 година

сряда, 29 септември 2021 - 11:00

През юли 2021 г. спрямо юни 2021 г. нараства производството на: твърди горива - с 97.7%, пропан-бутанови смеси - с 33.3%, безоловен бензин - с 8.0%, и електроенергия - с 18.9%. Същевременно намалява производството на дизелово гориво - с 5.4%, а производството на природен газ остава без изменение.

През юли 2021 г. спрямо юни 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 96.8%, безоловен бензин - с 11.1%, дизелово гориво - с 31.4%, природен газ - с 12.6%, и електроенергия - с 9.8%. Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през август 2021 година

вторник, 28 септември 2021 - 14:20

През септември 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през август 2021 година

вторник, 28 септември 2021 - 11:50

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2021 година

вторник, 21 септември 2021 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2021 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.7% спрямо второто тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2021 година

сряда, 15 септември 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за август 2021 г. спрямо юли 2021 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%.

Прессъобщение

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - юли 2021 година (предварителни данни)

вторник, 14 септември 2021 - 11:00

През периода януари - юли 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава със 17.3% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 12 708.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 25.1% и е на стойност 16 481.7 млн. лева.

През периода януари - юли 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 37 971.9 млн. лв., което е с 21.1% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 42 024.7 млн. лв. и нараства с 25.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2021 година (предварителни данни)

вторник, 14 септември 2021 - 11:00

През периода януари - юни 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 24.4% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 21 426.2 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 25.1% и достига 21 601.5 млн. лева.

През юни 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 28.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 800.8 млн. лв., а вносът нараства с 26.1% и е на стойност 3 750.3 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област