Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през третото тримесечие на 2021 година

четвъртък, 4 ноември 2021 - 11:00

През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 846 жилищни сгради с 8 877 жилища, на 9 административни сгради/офиси и на 1 183 други сгради. Започнал е строежът на 1 357 жилищни сгради с 6 526 жилища в тях, на 14 административни сгради/офиси и на 575 други сгради.

Прессъобщение

Индекси на цените на производител в промишлеността, септември 2021 година

петък, 29 октомври 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през септември 2021 г. се увеличава с 2.4% в сравнение с предходния месец и с 20.0% спрямо септември 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2021 г. нараства с 3.1% спрямо предходния месец и с 20.3% спрямо септември 2020 година.

Прессъобщение

Производство и доставки на енергийни продукти, август 2021 година

петък, 29 октомври 2021 - 11:00

През август 2021 г. спрямо юли 2021 г. нараства производството на: твърди горива - с 30.1%, пропан-бутанови смеси - с 37.5%, безоловен бензин - с 2.5%, дизелово гориво - с 14.7%, и електроенергия - с 0.7%. Производството на природен газ остава без изменение.

През август 2021 г. спрямо юли 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 30.3%, пропан-бутанови смеси - със 17.1%, и безоловен бензин - с 2.0%. Същевременно намаляват доставките на: дизелово гориво - с 4.8%, природен газ - с 24.3%, и електроенергия - с 0.8%.

Прессъобщение
Статистическа област

Научноизследователска и развойна дейност през 2020 година (предварителни данни)

петък, 29 октомври 2021 - 11:00

По предварителни данни през 2020 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 023.8 млн. лв., а персоналът, зает с провеждането на научни изследвания и експериментални разработки, е 26 085 души (в еквивалент на пълна заетост).

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през октомври 2021 година

четвъртък, 28 октомври 2021 - 11:00

През октомври 2021 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 2.3 пункта спрямо предходния месец. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от септември.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през септември 2021 година

сряда, 27 октомври 2021 - 11:10

През октомври 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2021 година

сряда, 27 октомври 2021 - 11:00

През септември 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 579.2 хил., или с 4.2% над регистрираните през септември 2020 година.

През септември 2021 г. посещенията на чужденци в България са 772.6 хил., или с 37.1% повече в сравнение със септември 2020 г., като транзитните преминавания са 45.5% (351.6 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през септември 2021 година

вторник, 26 октомври 2021 - 16:50

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2020 година

четвъртък, 21 октомври 2021 - 14:30

През 2020 г. държавните дефицит и дълг на ЕС се увеличават в сравнение с 2019 година. В ЕС дефицитът към БВП бележи ръст от 0.5% за 2019 г. на 6.9% за 2020 г., а държавният дълг нараства от 77.2% в края на 2019 г. на 90.1% в края на 2020 година.

Прессъобщение

Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” в Република България през 2020 година (окончателни данни)

четвъртък, 21 октомври 2021 - 11:00

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2020 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -4 780 млн. лв., или -4.0% от БВП на България.

Дългът на България за 2020 г. е в размер на 29 602 млн. лв., или 24.7% от БВП.

Прессъобщение
Статистическа област