Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Търговия със стоки на България с ЕС през януари 2022 година (предварителни данни)

сряда, 13 април 2022 - 11:00

През януари 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 27.4% спрямо същия месец на 2021 г. и е на стойност 4 217.0 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 32.6% и достига 4 149.1 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през февруари 2022 година

вторник, 12 април 2022 - 11:00

През февруари 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са функционирали 1 675 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 49.9 хил., а на леглата - 101.2 хиляди. В сравнение с февруари 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.5%, а броят на леглата в тях - с 3.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2022 г., е 793.9 хил., или с 26.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през февруари 2022 г. достигат 54.1 млн. лв., като се увеличават с 53.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Умирания през първото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

понеделник, 11 април 2022 - 15:50

През първото тримесечие на 2022 г. (1-ва - 13-та седмица) броят на умрелите лица е 38 434, а коефициентът на обща смъртност - 22.6‰. Смъртността при мъжете е по-висока (24.5‰) в сравнение с тази при жените (20.8‰). Спрямо същия период на 2021 г. смъртните случаи се увеличават с 1 590, или с 4.3%.

Прессъобщение

Индекси на промишленото производство през февруари 2022 година

петък, 8 април 2022 - 11:00

По предварителни данни през февруари 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.8% в сравнение с януари 2022 година.

През февруари 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 14.5% спрямо съответния месец на 2021 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през февруари 2022 година

петък, 8 април 2022 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през февруари 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 0.5% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 6.6% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през февруари 2022 година

петък, 8 април 2022 - 11:00

По предварителни данни през февруари 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.2% над равнището от предходния месец. През февруари 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 4.3%.

Прессъобщение
Статистическа област

Ключови показатели за България (към 04.04.2022 г.)

понеделник, 4 април 2022 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, януари 2022 година

петък, 1 април 2022 - 11:00

През януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. нараства производството на твърди горива - с 11.5%, и електроенергия - с 3.1%. Производството на нефтопродукти е възстановено до обичайните си нива след проведения през предходните месеци планов ремонт на производствени инсталации: пропан-бутанови смеси - 4 хил. т, безоловен бензин - 146 хил. т, и дизелово гориво - 258 хил. тона. Производството на природен газ остава без изменение.

През януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 10.2%, безоловен бензин - с 57.7%, природен газ - с 5.2%, и електроенергия - с 5.5%. Същевременно намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 15.8%, и дизелово гориво - с 13.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, февруари 2022 година

сряда, 30 март 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през февруари 2022 г. се увеличава с 1.0% в сравнение с предходния месец и с 32.3% спрямо февруари 2021 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2022 г. намалява с 0.1% спрямо предходния месец и се увеличава с 40.5% спрямо февруари 2021 година.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през март 2022 година

вторник, 29 март 2022 - 11:00

През март 2022 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 4.8 пункта в сравнение с февруари в резултат на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Прессъобщение
Статистическа област