Премини към основното съдържание

Бруто образуване на основен капитал – равнища на цени за година t-1


ИНДЕКСИ НА РАВНИЩА НА ЦЕНИ ЗА МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР, 2017*, ЕС-28=100
Страни Инвестиции Машини и оборудване Метални продукти и оборудване Електрическо и оптично оборудване Транспортни средства Софтуер
Исландия 153 128 125 127 133 95
Норвегия 150 127 121 111 148 115
Швейцария 135 112 122 104 108 97
Финландия 133 113 113 106 118 105
Швеция 133 109 114 105 107 104
Дания 124 118 120 101 130 96
Германия 118 98 97 97 99 98
Франция 113 106 102 106 110 102
Нидерландия 107 106 107 100 111 102
Австрия 106 108 106 104 113 98
Люксембург 105 105 108 108 100 106
Евро зона-19 103 101 101 101 101 101
Белгия 100 104 106 105 101 94
Ирландия 100 104 102 107 102 104
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 97 94 93 96 93 96
Малта 89 109 109 112 109 106
Италия 85 97 99 100 93 102
Естония 85 97 100 101 92 104
Испания 83 98 102 100 92 101
Кипър 82 101 108 115 93 100
Гърция 81 110 115 114 103 103
Словакия 81 100 103 99 96 97
Чешка република 80 100 101 103 98 98
Литва 79 95 95 97 94 118
Словения 79 99 99 101 97 96
Латвия 78 100 106 101 93 98
Португалия 76 115 111 115 123 107
Полша 75 91 90 94 91 102
Унгария 71 93 92 95 92 101
Сърбия 69 102 102 109 98 97
Хърватия 68 97 98 101 93 94
Черна Гора 67 97 97 105 90 105
България 64 94 95 100 88 93
Босна и Херцеговина 62 103 103 115 93 118
Румъния 62 98 100 100 95 98
Албания 58 97 99 100 92 93
БЮР Македония 57 95 90 103 95 98
Турция 55 96 89 99 105 90
Коефициенти на вариация:
Евро зона 19 16.9 5.4 5.1 5.4 8.9 5.2
ЕС-28 21.5 6.7 7.0 5.5 10.2 5.1
Всички страни 37 28.9 8.4 8.7 6.5 12.9 6.3

Източник: Eurostat, Statistics explained, "Comparative price levels for investment", 13 декември 2018 година.
* предварителни данни
ИНДЕКСИ НА РАВНИЩА НА ЦЕНИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО И НЕГОВИТЕ КОМПОНЕНТИ, 2017*, ЕС-28=100
Страни Инвестиции Строителство Жилищни сгради Не-жилищни сгради Гражданско строителство
Исландия 153 185 223 177 169
Норвегия 150 162 171 176 150
Швейцария 135 175 176 177 172
Финландия 133 151 143 155 163
Швеция 133 168 167 180 148
Дания 124 141 149 136 133
Германия 118 139 142 137 130
Франция 113 119 115 114 141
Нидерландия 107 112 115 115 104
Австрия 106 111 115 106 114
Люксембург 105 109 117 101 119
Евро зона-19 103 105 104 105 105
Белгия 100 102 104 99 102
Ирландия 100 100 96 105 99
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 97 101 93 109 106
Малта 89 78 64 86 96
Италия 85 77 70 84 83
Естония 85 76 69 80 86
Испания 83 74 69 78 80
Кипър 82 69 64 68 83
Гърция 81 62 56 68 68
Словакия 81 69 57 77 78
Чешка република 80 66 61 64 84
Литва 79 67 62 64 85
Словения 79 66 52 68 92
Латвия 78 66 63 68 70
Португалия 76 55 53 58 58
Полша 75 64 53 64 85
Унгария 71 56 50 56 71
Сърбия 69 48 36 53 58
Хърватия 68 51 46 50 64
Черна Гора 67 50 40 50 65
България 64 47 37 49 62
Босна и Херцеговина 62 41 34 44 47
Румъния 62 42 35 47 49
Албания 58 43 37 53 48
БЮР Македония 57 40 30 44 52
Турция 55 36 29 40 51
Коефициенти на вариация:
Евро зона 19 16.9 30.1 35.2 28.1 26.4
ЕС-28 21.5 37.8 44.1 37.3 29.7
Всички страни 37 28.9 46.9 58.3 46.7 38.1

Източник: Eurostat, Statistics explained, "Comparative price levels for investment", 13 декември 2018 година.
* предварителни данни
14.12.2018