Премини към основното съдържание

БВП на човек от населението по текущи цени в евро и в стандарт на покупателната способност (СПС)

Динамичен ред: ECP_4.1.xls

БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2018-2020
в евро
Страни 2018 2019* 2020*
ЕС-27_2020 30 292 31 310 29 893
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 33 986 35 006 33 256
Австрия 43 611 44 777 42 540
Белгия 40 258 41 619 39 654
България 8 003 8 825 8 845
Германия 40 623 41 801 40 494
Гърция 16 730 17 092 15 424
Дания 52 180 53 374 53 605
Естония 19 572 20 933 20 192
Ирландия 67 078 72 359 74 868
Испания 25 750 26 417 23 693
Италия 29 584 30 051 27 815
Кипър 24 840 26 090 24 157
Латвия 15 135 16 019 15 525
Литва 16 246 17 487 17 713
Люксембург 99 148 100 892 101 762
Малта 26 725 27 849 25 361
Нидерландия 44 916 46 875 45 874
Полша 12 960 13 901 13 654
Португалия 19 952 20 841 19 431
Румъния 10 500 11 518 11 326
Словакия 16 421 17 246 16 862
Словения 22 136 23 167 22 312
Унгария 13 920 14 954 14 012
Финландия 42 324 43 483 42 701
Франция 35 068 36 047 33 959
Хърватия 12 880 13 663 12 395
Чехия 19 849 21 142 20 117
Швеция 46 257 46 393 45 920
Обединено кралство 36 994 38 465 36 126
Исландия 63 066 61 566 51 910
Норвегия 69 709 67 734 59 181
Швейцария 73 141 76 235 76 326
Албания 4 475 4 818 4 605
Босна и Херцеговина 4 891 5 178 5 029
Република Северна Македония 5 175 5 398 5 195
Сърбия 6 143 6 624 6 783
Турция 8 090 8 224 7 514
Черна гора 7 494 7 959 6 737

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2021.
* - Предварителни данни
БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2018-2020
в стандарти на покупателната способност (СПС) 1
Страни 2018 2019* 2020*
ЕС-27_2020 30 292 31 310 29 893
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 32 309 33 229 31 481
Австрия 38 643 39 519 37 210
Белгия 35 625 36 919 35 544
България 15 610 16 666 16 414
Германия 37 461 37 860 36 648
Гърция 20 087 20 651 18 644
Дания 38 983 39 916 40 256
Естония 24 637 25 790 25 165
Ирландия 57 425 59 531 62 445
Испания 27 641 28 383 25 235
Италия 29 453 30 160 28 000
Кипър 27 507 28 803 26 372
Латвия 20 951 21 697 21 033
Литва 24 670 26 219 25 981
Люксембург 79 214 79 635 78 663
Малта 30 892 32 240 28 917
Нидерландия 39 217 40 140 39 604
Полша 21 423 22 741 22 639
Португалия 23 689 24 608 22 838
Румъния 19 897 21 675 21 445
Словакия 21 173 21 750 20 946
Словения 26 449 27 660 26 540
Унгария 21 644 22 800 22 102
Финландия 33 622 34 269 33 769
Франция 31 452 33 199 31 200
Хърватия 19 570 20 769 19 224
Чехия 27 907 29 156 27 798
Швеция 36 299 37 143 36 777
Обединено кралство 32 276 33 382 31 172
Исландия 38 803 39 650 35 824
Норвегия 47 343 45 506 41 902
Швейцария 48 600 49 004 47 903
Албания 9 154 9 523 8 962
Босна и Херцеговина 9 620 10 124 9 819
Република Северна Македония 11 391 11 881 11 310
Сърбия 12 016 12 805 12 759
Турция 19 181 18 466 18 407
Черна гора 14 590 15 696 13 358

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2021.
1 (1 СПС = в национална валута/фиксирано евро за страните от еврозоната)
* - Предварителни данни
15.12.2021