Премини към основното съдържание

Новини

НСИ открива нови подрубрики „Възобновяеми енергийни източници” и „Структурни индикатори в енергетиката” към рубрика „Енергетика”

сряда, 15 декември 2010 - 11:00
НСИ открива нови подрубрики „Възобновяеми енергийни източници” и „Структурни индикатори в енергетиката” към тематичната рубрика „Енергетика” на интернет страницата си. В подрубриките ще намерите актуална статистическа информация за: електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници; енергийната интензивност на икономиката; дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в брутното крайно потребление, както и за енергийните баланси на ВЕИ, представящи данни за ресурсите, преобразуването и крайното потребление на енергия от възобновяеми източници.

Заключителна конференция по повод Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване

вторник, 14 декември 2010 - 17:10
Днес, 14 декември 2010 г. в хотел „Родина, гр. София, се проведе заключителна конференция по повод Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010. Организатор на събитието е Министерство на труда и социалната политика. От Националният статистически институт участваха доц. д-р Мариана Коцева – председател, д-р Богдан Богданов – началник отдел „Статистика на доходите и разходите на домакинствата” и Десислава Димитрова – началник сектор „Статистика на доходите и условията на живот”.

74 490 заявления за преброители и контрольори са получени в общинските преброителни комисии

понеделник, 13 декември 2010 - 15:10
За едномесечния срок, в който се набираха преброители и контрольори в общинските преброителни комисии са получени 74 490 заявления при необходими около 55 000. Това са с 36% повече от планираните хора за работа по Преброяване 2011.
С наближаване на крайния срок интересът на кандидат-преброителите нарастваше. Близо 30% от заявленията са получени през последната седмица.

Преброяването на населението и жилищния фонд в България ще се проведе от 1 до 28 февруари 2011 година

събота, 11 декември 2010 - 15:00
Преброяването на населението в България ще се проведе от 1 до 28 февруари 2011 година. Това предвиждат окончателно приетите от Народното събрание промени в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в България през 2011 година, внесени от г-н Красимир Ципов и група народни представители.

Започна обучението на експерти, които ще обучават преброители

четвъртък, 9 декември 2010 - 17:30
Започна обучението на експертите, които ще обучават преброители за Преброяване 2011. В Учебния център на НСИ край Ловеч до края на седмицата ще бъдат инструктирани 54 експерти от Териториалните статистически бюра.
Лектори на обучението са методолози от НСИ в различни области на демографската и социална статистика – население, миграция, домакинства, образование, здравеопазване и др.

Още 10 дни ще продължи набирането на кандидати за преброители и контрольори

сряда, 1 декември 2010 - 10:25
До 10 декември ще продължи кампанията за набиране на преброители и контрольори за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.
Към края на ноември в цялата страна са подадени близо 28 000 заявления за преброители и контрольори, което представлява 70% от разчетите за необходимия брой.

Председателят на НСИ участва в работна среща и конференция в Белгия

сряда, 1 декември 2010 - 10:00
Работна среща на Генерална дирекция ”Регионална политика” на Европейската комисия
На 1 декември 2010 г. председателят на НСИ доц. д-р Мариана Коцева ще участва в срещата с Генерална дирекция „Регионална политика” в Европейската комисия в Брюксел.

Руски експерти в областта на статистика на вътрешната търговия на посещение в НСИ

вторник, 30 ноември 2010 - 11:30
Експерти в областта на статистика на вътрешната търговия от Статистическата служба на Руската фередация (РОССТАТ) пристигнаха на тридневно посещение в Националният статистически институт.

Заседание на Централната преброителна комисия - 25 и 26 ноември 2010 година

петък, 26 ноември 2010 - 17:35
На 25 и 26 ноември 2010 г. се проведе заседание на Централната преброителна комисия.
Дневният ред на заседанието включваше обсъждане и приемане на инструментариума за провеждане на Преброяване 2011 (Преброителна карта и Инструкция за попълване на преброителната карта) и обсъждане на предстоящите организационно-технически дейности.