Премини към основното съдържание

Новини

Ден на отворените врати на 28 януари

петък, 29 януари 2010 - 11:00
28 януари 2010 година в Националния статистически институт и Териториалните статистически бюра беше обявен за Ден на отворените врати. Стотици посетители имаха възможност да видят как се събират и изчисляват данните за инфлацията, разгледаха Дигиталната библиотека в Интернет и получиха актуална статистическа информация.
В НСИ беше експонирана пътуваща изложба по случай 130-та годишнина от създаването на Българската статистика.

Калкулатор на личната инфлация

четвъртък, 14 януари 2010 - 16:00
На 14 януари 2010 г. на пресконференция в Националния статистически институт беше представен On-line Калкулатор на личната инфлация.
Чрез него всеки може да изчисли своята лична инфлация чрез въвеждането на собствените си месечни и годишни разходи за 24 групи стоки и услуги. Така може да се получи по-добро разбиране за това, как промяната на цените се отразява върху хората и как се изчислява процентът на инфлация.

Поредица от кръгли маси „Числата на променящия се свят”

четвъртък, 14 януари 2010 - 11:00
Националният статистически институт проведе поредица от шест кръгли маси под мотото „Числата на променящия се свят” в градовете Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Враца и София, В кръглите маси взеха участие областни управители, кметове и представители на общинските администрации, бизнес организации и академичната общност в съответните региони.

НСИ стартира 130-та си годишнина с пътуваща фотоизложба

понеделник, 11 януари 2010 - 14:30
Националният статистически институт започва новата 2010 година с пътуваща фотоизложба „130 години българска статистика”. 25-те фотоса обхващат цялата история на статистиката в България и представят ценни статистически изследвания, издания, графики и карти, исторически документи. Сред снимките любопитните посетители на изложбата ще намерят Указ №296 от 25 юни 1880 г. за създаването на Статистическо-организационно отделение при Министерството на финансите.

Съвместна пресконференция на НАП и НСИ

четвъртък, 7 януари 2010 - 13:30
На 7 януари от 11.00 часа в сградата на Националната агенция за приходите на бул. "Дондуков" 52 се проведе съвместна пресконференция на НАП и НСИ по повод Единната входна точка при подаването на Годишните отчети за дейността през 2009 г. От страна на НСИ участие взе Диана Янчева - директор на дирекция "Бизнес статистика".
Г-жа Янчева обясни какво е общото и различното в сравнение с минали години. Тя представи основни характеристики на Информационна система „Бизнес статистика” и предимства при работата с нея.

Единната входна точка за подаване на Годишните отчети за дейността на фирмите беше официално представена

вторник, 29 декември 2009 - 16:15
На пресконференция на Националния статистически институт и Национална агенция за приходите беше представен съвместния проект за Единна входна точка за подаване на Годишните отчети за дейността на фирмите. На пресконференцията присъстваха доц. д-р Мариана Коцева – председател на НСИ и г-н Красимир Стефанов – изпълнителен директор на НАП.

Кръгли маси „Числата на променящия се свят”

петък, 18 декември 2009 - 14:20
В периода 14-17 декември 2009 г. в градовете Пловдив, Бургас, Варна и Русе от Националният статистически институт бяха проведени четири кръгли маси Под мотото „Числата на променящия се свят”.
В кръглите маси взеха участие областни управители, кметове и представители на общинските администрации, браншови организации и академичната общност в съответните региони.

Среща на работна група към ООН по проблемите на насилието срещу жените, 9 - 11 декември 2009 г.

сряда, 9 декември 2009 - 13:30

От 9 до 11 декември т.г. в гр. Агуаскалиентес, Мексико, председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева ще участва в работна среща на Групата на приятелите на председателството по проблемите на статистическите показатели за измерване на насилието срещу жените.

Проект ”Прозрачна и достъпна информация – прозрачна, достъпна и ефективна администрация” по ОПАК

вторник, 8 декември 2009 - 16:00
Националния статистически институт изпълнява проект по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос "Добро управление", Подприоритет 1.2 "Прозрачна и почтена държавна администрация".
Наименование на проекта: ”Прозрачна и достъпна информация – прозрачна, достъпна и ефективна администрация”
Номер на договора: № А08-12-63-С/04.02.2009
Начална и крайна дата на проекта: 04.02.2009 – 04.02.2010
Целеви групи: Всички потребители на статистическа информация

Семинар по проект “Осигуряване на качеството в Националната статистическа система”, 26-27 ноември 2009 г.

вторник, 1 декември 2009 - 11:00
На 26 и 27 ноември 2009 година в Националния статистически институт се проведе семинар на тема “Осигуряване на качеството в Националната статистическа система”, финансиран от НСИ и Евростат в рамките на договор No 80201.2009.006-2009.318.
Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева откри форума и акцентира върху необходимостта от засилване на координацията и комуникацията при осигуряване на качеството и повишаване доверието към Националната статистическа система (НСС).