Премини към основното съдържание

Новини

Председателят на НСИ и президентът на КНСБ обсъдиха бъдещо сътрудничество

петък, 2 декември 2022 - 17:00

На среща в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов се срещна с президента на КНСБ Пламен Димитров. На срещата присъства и директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Любослав Костов.

Новина за окончателни годишни данни

сряда, 30 ноември 2022 - 11:00

НСИ публикува окончателни данни за 2021 г. за дейността на нефинансовите предприятия, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните дружества и фондове и предприятията с нестопанска цел съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.

За повече информация можете да посетите сайта на НСИ (https://www.nsi.bg/bg/node/13213/ , https://www.nsi.bg/bg/node/1817/) или ИС „Инфостат“.

Влияние на броя и структурата на населението на България върху социалните и икономическите процеси в страната - видео

петък, 25 ноември 2022 - 09:30

Проследете дискусията с участието на доц. д-р Елица Димитрова от Института за изследване на населението и човека при БАН и Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

 

 

Представяне на данните за етнокултурни характеристики на населението, Преброяване 2021 – видео

четвъртък, 24 ноември 2022 - 14:00

На семинар за национални и регионални медии Националният статистически институт представи данните от Преброяване 2021 за етнокултурните характеристики на населението.

 

 

Очаквайте данните за етнокултурни характеристики на населението, Преброяване 2021

сряда, 23 ноември 2022 - 15:40

На 24 ноември 2022 г. от 14.00 ч. на семинар за национални и регионални медии Националният статистически институт ще обяви данните от Преброяване 2021 за етнокултурните характеристики на населението. Освен присъствено на всеки от журналистите е осигурена възможност да проследи събитието и онлайн, което ще бъде излъчвано във Facebook и YouTube каналите на НСИ, както и на сайта на Преброяване 2021.

НСИ и Институт GATE обучават в Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив

петък, 18 ноември 2022 - 14:10

На 17 ноември 2022 г. в Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив се проведе специализирано обучение с лектори от Националния статистически институт (НСИ) и Института GATE към Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ на тема: „Практически подходи при откриването на дезинформация“. Пред аудитория от около 50 души, представители на читалищната общност от Пловдив и региона, бяха поставени акценти върху понятията дезинформация, мисинформация, фалшиви новини, начините за разпространение, методите за проверка за истинност и обществената значимост на борбата с тези явления.

Студенти от УНСС посетиха Националния статистически институт

четвъртък, 17 ноември 2022 - 10:25

На 16 ноември на посещение в Националния статистически институт бяха студенти четвъртокурсници от специалността „Статистика и иконометрия“ от Университета за национално и световно стопанство.  Гостите бяха приветствани с добре дошли от директора на дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, госпожа Антоанета Илкова

Председателят на НСИ с участие на световна конференция на тема „Макроикономическата статистика за бъдещето“, организирана от Евростат и Статистическото отделение на ООН

вторник, 15 ноември 2022 - 17:00

Конференцията събра на 10 - 11 ноември 2022 г. в Брюксел около 250 висококвалифицирани участници от цял свят, включително политици, държавни служители, които работят за развитието на политиките, съставители на национални сметки и учени.

Публикуван е докладът от Партньорската проверка на българската статистика

петък, 11 ноември 2022 - 09:30

Докладът от Партньорската проверка на Националната статистическа система вече е на интернет сайта на Националния статистически институт (НСИ) и на сайта на Евростат. Той прави преглед дали в работата си институциите, които произвеждат официалната статистика у нас, спазват принципите на Кодекса на европейската статистическа практика и дава конкретни препоръки какви подобрения да се направят.

Проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“

четвъртък, 10 ноември 2022 - 14:45

През ноември Националният статистически институт започна работа по проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101091474-22-BG-PPP.