Премини към основното съдържание

Календарно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - ІII ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА1
Календарно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо съответното тримесечие на предходната година)
Общо I 229.00 43.9
Хотелиерство I55 236.30 64.8
Ресторантьорство I56 223.73 31.2

1 Данните са предварителни
24.11.2021