Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през третото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 24.11.2023 - 11:00

Индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ намалява с 1.3% през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ индексът остава без изменение. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През третото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 5.0% под равнището на същото тримесечие на 2022 година. При оборота в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е отчетен ръст с 12.8%. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение
Статистическа област