Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2017 година

Публикувано на: 23.08.2017 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2017 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 2.4% спрямо първото тримесечие на 2017 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота нараства със 7.1%.

Прессъобщение
Статистическа област