Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 25.05.2023 - 11:00

Индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 1.2% през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се наблюдава увеличение на оборота с 6.0%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През първото тримесечие на 2023 г. индексът на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 13.8% над равнището на същото тримесечие на 2022 година. Оборотът в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е по-висок с 19.4%. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение
Статистическа област