Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - ІII ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА1
Сезонно неизгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходното тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2020=100
Общо I 229.00 185.14 143.88
Хотелиерство I55 236.30 321.72 164.77
Ресторантьорство I56 223.73 139.86 131.19

1 Данните са предварителни
24.11.2021