Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - III ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА1
Сезонно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо предходното тримесечие)
Общо I 136.72 9.8
Хотелиерство I55 98.40 6.8
Ресторантьорство I56 173.70 11.2

1 Данните са предварителни
24.11.2021