Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през третото тримесечие на 2019 година

Публикувано на: 25.11.2019 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 0.6% спрямо второто тримесечие на 2019 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 3.2%.

Прессъобщение
Статистическа област