Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2021 година

Публикувано на: 24.02.2022 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 8.1% спрямо третото тримесечие на 2021 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се увеличава с 0.1%.

Прессъобщение
Статистическа област